Kabar Rakosa

SEDANG BERLANGSUNG TALKSHOW KESEHATAN HERBAL BERSAMA KUTUS KUTUS.....

Program Radio

Selasa, 21 Januari 2020

 

 

 

1. 05.00 – 06.00 TAUZIAH RAKOSA SALMAN AL FARISI

 

 

 

2. 06.00 – 08.00 JOGJANITA

 

 

 

3. 08.00 – 10.00 KREASIANA

 

 

 

4. 10.00 – 11.00 PROBLEM KANDUNGAN

 

 

 

5. 11.00 – 14.00 PLAYLIST

 

 

 

6. 14.00 – 17.00 NONSTOP HITS MUSIC

 

 

 

7. 17.00 – 18.00 NGAJI SORE SORE DI RAKOSA (NGASO DI RAKOSA)

 

 
 

 

8. 18.00 –  21.00 MASTERPIECE

 

 
 

 

9. 21.00 –  24.00 RELAXTIME

 

 

 

 

 

Senin


 

1. 05.00 – 06.00 TAUZIAH RAKOSA SALMAN AL FARISI

 

 

 

2. 06.00 – 08.00 JOGJANITA

 

 

 

3. 08.00 – 10.00 KREASIANA

 

 

 

4. 10.00 – 11.00 KESEHATAN ANAK

 

 

 

5. 11.00 – 14.00 PLAYLIST

 

 

 

6. 14.00 – 17.00 NONSTOP HITS MUSIC

 

 

 

7. 17.00 – 18.00 NGAJI SORE SORE DI RAKOSA (NGASO DI RAKOSA)

 

 
 

 

8. 18.00 –  21.00 MASTERPIECE
     19.00 – 20.00 TALKSHOW KESEHATAN HERBAL

 

 
 

 

9. 21.00 –  24.00 RELAXTIME

 

 

 

 

Selasa

 

 

 

1. 05.00 – 06.00 TAUZIAH RAKOSA SALMAN AL FARISI

 

 

 

2. 06.00 – 08.00 JOGJANITA

 

 

 

3. 08.00 – 10.00 KREASIANA

 

 

 

4. 10.00 – 11.00 PROBLEM KANDUNGAN

 

 

 

5. 11.00 – 14.00 PLAYLIST

 

 

 

6. 14.00 – 17.00 NONSTOP HITS MUSIC

 

 

 

7. 17.00 – 18.00 NGAJI SORE SORE DI RAKOSA (NGASO DI RAKOSA)

 

 
 

 

8. 18.00 –  21.00 MASTERPIECE

 

 
 

 

9. 21.00 –  24.00 RELAXTIME

 

 

 

 

 

Rabu


 

 

1. 05.00 – 06.00 TAUZIAH RAKOSA INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI)

 

 

 

 

2. 06.00 – 08.00 JOGJANITA

 

 

 

3. 08.00 – 11.00 KREASIANA

 

 

 

 

4. 11.00 – 14.00 PLAYLIST

 

 

 

 

5. 14.00 – 17.00 NONSTOP HITS MUSIC

 

 

 

 

6. 17.00 – 18.00 NGAJI SORE SORE DI RAKOSA (NGASO DI RAKOSA)

 

 

 

 

7. 18.00 –  21.00 MASTERPIECE

 

 
8. 21.00 –  22.00 PROSEKS
 
9. 22.00 - 24.00 SLOW ROCK VAGANZA
 

Kamis


 

1. 05.00 – 06.00 TAUZIAH RAKOSA SALMAN AL FARISI

 

 

2. 06.00 – 08.00 JOGJANITA

 

 

3. 08.00 – 11.00 KREASIANA

    10.00 – 11.00 TALKSHOW KESEHATAN HERBAL

 

 

4. 11.00 – 14.00 PLAYLIST

 

 

5. 14.00 – 17.00 NONSTOP HITS MUSIC

 

 

6. 17.00 – 18.00 NGAJI SORE SORE DI RAKOSA (NGASO DI RAKOSA)
 

 

7. 18.00 –  21.00 MASTERPIECE
   
 

 

8. 21.00 –  24.00 RELAXTIME
 

 

Jumat


 

1. 05.00 – 06.00 TAUZIAH RAKOSA SALMAN AL FARISI

 

 

 

2. 06.00 – 08.00 JOGJANITA

 

3. 08.00 – 10.00 KREASIANA

4. 10.00 - 11.00 TALKSHOW (MINGGU PERTAMA DENGAN RIFKA ANISA WWC, MINGGU KE 2&4 DARI DINAS PEREMPUAN P3AP2KB)

5. 11.00 – 14.00 PLAYLIST

 

 

6. 14.00 – 17.00 YOGYAKARTA TOP HITZ- NONSTOP HITS MUSIC

 

 

 

7. 17.00 – 18.00 NGAJI SORE SORE DI RAKOSA (NGASO DI RAKOSA)

 

 
 

 

8. 18.00 –  21.00 MASTERPIECE

 

 
 

 

9. 21.00 –  24.00 LIKA LIKU LAKI-LAKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabtu


1. 05.00 – 06.00 TAUZIAH RAKOSA HABIB SYECH

 

 

2. 06.00 –  10.00 JOGJANITA

 

 

3. 10.00 – 14.00 ME TIME - MOVIE TIME

 

 

4. 14.00 – 17.00 NONSTOP HITS MUSIC

 

 

5. 17.00 – 18.00 NGAJI SORE SORE DI RAKOSA (NGASO DI RAKOSA)

 

 
 

6. 18.00 –  21.00 MASTERPIECE

 

 
 

7. 21.00 –  24.00 CERITA WEEKEND

 
 

 

 

 

Minggu


1. 05.00 – 06.00 TAUZIAH RAKOSA HABIB SYECH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 06.00 –  08.00 JOGJANITA

 

3. 08.00- 10.00 DUNIA ANAK

4.  10.00 – 14.00 ME TIME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 14.00 – 17.00 NONSOP HITS MUSIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 17.00 – 18.00 NGAJI SORE SORE DI RAKOSA (NGASO DI RAKOSA)

 

 

 

7. 18.00 –  21.00 MASTERPIECE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 21.00 –  24.00 CERITA WEEKEND

 

 

 

Senin


 

1. 05.00 – 06.00 TAUZIAH RAKOSA SALMAN AL FARISI

 

 

 

2. 06.00 – 08.00 JOGJANITA

 

 

 

3. 08.00 – 10.00 KREASIANA

 

 

 

4. 10.00 – 11.00 KESEHATAN ANAK

 

 

 

5. 11.00 – 14.00 PLAYLIST

 

 

 

6. 14.00 – 17.00 NONSTOP HITS MUSIC

 

 

 

7. 17.00 – 18.00 NGAJI SORE SORE DI RAKOSA (NGASO DI RAKOSA)

 

 
 

 

8. 18.00 –  21.00 MASTERPIECE
     19.00 – 20.00 TALKSHOW KESEHATAN HERBAL

 

 
 

 

9. 21.00 –  24.00 RELAXTIME

 

 

 

 

Selasa

 

 

 

1. 05.00 – 06.00 TAUZIAH RAKOSA SALMAN AL FARISI

 

 

 

2. 06.00 – 08.00 JOGJANITA

 

 

 

3. 08.00 – 10.00 KREASIANA

 

 

 

4. 10.00 – 11.00 PROBLEM KANDUNGAN

 

 

 

5. 11.00 – 14.00 PLAYLIST

 

 

 

6. 14.00 – 17.00 NONSTOP HITS MUSIC

 

 

 

7. 17.00 – 18.00 NGAJI SORE SORE DI RAKOSA (NGASO DI RAKOSA)

 

 
 

 

8. 18.00 –  21.00 MASTERPIECE

 

 
 

 

9. 21.00 –  24.00 RELAXTIME

 

 

 

 

 

Rabu


 

 

1. 05.00 – 06.00 TAUZIAH RAKOSA INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI)

 

 

 

 

2. 06.00 – 08.00 JOGJANITA

 

 

 

3. 08.00 – 11.00 KREASIANA

 

 

 

 

4. 11.00 – 14.00 PLAYLIST

 

 

 

 

5. 14.00 – 17.00 NONSTOP HITS MUSIC

 

 

 

 

6. 17.00 – 18.00 NGAJI SORE SORE DI RAKOSA (NGASO DI RAKOSA)

 

 

 

 

7. 18.00 –  21.00 MASTERPIECE

 

 
8. 21.00 –  22.00 PROSEKS
 
9. 22.00 - 24.00 SLOW ROCK VAGANZA
 

Kamis


 

1. 05.00 – 06.00 TAUZIAH RAKOSA SALMAN AL FARISI

 

 

2. 06.00 – 08.00 JOGJANITA

 

 

3. 08.00 – 11.00 KREASIANA

    10.00 – 11.00 TALKSHOW KESEHATAN HERBAL

 

 

4. 11.00 – 14.00 PLAYLIST

 

 

5. 14.00 – 17.00 NONSTOP HITS MUSIC

 

 

6. 17.00 – 18.00 NGAJI SORE SORE DI RAKOSA (NGASO DI RAKOSA)
 

 

7. 18.00 –  21.00 MASTERPIECE
   
 

 

8. 21.00 –  24.00 RELAXTIME
 

 

Jumat


 

1. 05.00 – 06.00 TAUZIAH RAKOSA SALMAN AL FARISI

 

 

 

2. 06.00 – 08.00 JOGJANITA

 

3. 08.00 – 10.00 KREASIANA

4. 10.00 - 11.00 TALKSHOW (MINGGU PERTAMA DENGAN RIFKA ANISA WWC, MINGGU KE 2&4 DARI DINAS PEREMPUAN P3AP2KB)

5. 11.00 – 14.00 PLAYLIST

 

 

6. 14.00 – 17.00 YOGYAKARTA TOP HITZ- NONSTOP HITS MUSIC

 

 

 

7. 17.00 – 18.00 NGAJI SORE SORE DI RAKOSA (NGASO DI RAKOSA)

 

 
 

 

8. 18.00 –  21.00 MASTERPIECE

 

 
 

 

9. 21.00 –  24.00 LIKA LIKU LAKI-LAKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabtu


1. 05.00 – 06.00 TAUZIAH RAKOSA HABIB SYECH

 

 

2. 06.00 –  10.00 JOGJANITA

 

 

3. 10.00 – 14.00 ME TIME - MOVIE TIME

 

 

4. 14.00 – 17.00 NONSTOP HITS MUSIC

 

 

5. 17.00 – 18.00 NGAJI SORE SORE DI RAKOSA (NGASO DI RAKOSA)

 

 
 

6. 18.00 –  21.00 MASTERPIECE

 

 
 

7. 21.00 –  24.00 CERITA WEEKEND

 
 

 

 

 

Minggu


1. 05.00 – 06.00 TAUZIAH RAKOSA HABIB SYECH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 06.00 –  08.00 JOGJANITA

 

3. 08.00- 10.00 DUNIA ANAK

4.  10.00 – 14.00 ME TIME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 14.00 – 17.00 NONSOP HITS MUSIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 17.00 – 18.00 NGAJI SORE SORE DI RAKOSA (NGASO DI RAKOSA)

 

 

 

7. 18.00 –  21.00 MASTERPIECE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 21.00 –  24.00 CERITA WEEKEND

 

 

 

Rakosa Radio

Jln Pandega Sakti No. 8 ( Kali Urang KM 6 ) Sleman Yogyakarta

0274.888801

info@rakosa-fm.co.id

@Website Radio Rakosa FM